23.09.2018

12:00

Marcin Kaźmierczak

Urodził się w 1981 roku w Łodzi, gdzie studiował fizykę na uniwersytecie. Na ostatnim roku studiów nawiązał współpracę z dr Maciejem Dunajskim z Uniwersytetu w Cambridge, która zaowocowała publikacją na temat nowatorskiej techniki matematycznej aproksymacji. Studia ukończył z wyróżnieniem uzyskując stopień magistra fizyki (2006), zaś w Warszawie zrobił doktorat z zakresu fizyki teoretycznej (2011). Wtedy postanowił zająć się neurobiologią, którą interesował się od dłuższego czasu. Wstąpił do zespołu, którym kierował dr Timothy Jegla na Uniwersytecie Stanowym Penn. W 2013 roku zaczął współpracować z dr Martinem Schwanderem na Uniwersytecie Rutgeres, aby prowadzić badania dotyczące genetycznej utraty słuchu. Zdobył wtedy znaczne doświadczenie w pracy z modelami myszy transgenicznych. Rezultatem tych badań były trzy publikacje. W 2016 roku prowadził badania wraz z dr Salleemem Nicolą z Uniwersytetu Muzycznego im. Alberta Einsteina w Nowym Jorku. Po ukończeniu szkoły muzycznej I i II stopnia wstąpił na Akademię Muzyczną w Bydgoszczy, lecz wkrótce zakończył swą formalną naukę muzyki na rzecz kariery naukowej. Laureat II miejsca na IV Międzynarodowym Konkursie im. Fryderyka Chopina dla Pianistów Amatorów.

Program

2 Nokturny
cis-moll op. posth
Des-dur op. 27 nr 2
2 Walce z op. 64
cis-moll nr 2
Des-dur nr 1
3 Mazurki z op. 24
g-moll nr 1
C-dur nr 2
b-moll nr 4
Preludia z op. 28
A-dur nr 7
es-moll nr 14
Des-dur nr 15
c-moll nr 20
Etiuda c-moll op. 10 nr 12
Polonez c-moll op. 10 nr 12

16:00

Yuka Susono

Urodziła się 22 stycznia 1986 r. w Japonii. Absolwentka Wydziału Muzycznego Toho Gakuen College w Tokio w klasie Kozue Kurebayashi. Po studiach w Japonii kształciła się na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie pod kierunkiem Kazimierza Gierżoda. Koncertuje w Polsce i Japonii.

Program