05.09

12.00

Tomasz Marut
Program


Ballade in F major Op. 38
Etude in E flat minor Op. 10 no. 6
Etude in G flat major Op. 10 no. 5
Etude in C major Op. 10 no. 7
Mazurka in A minor Op. 59 no. 1
Mazurka in A flat major Op. 59 no. 2
Mazurka in F sharp minor Op. 59 no. 3
Polonaise in A flat major Op. 53
Scherzo in E major Op. 54