27.08.2017

12:00

Bronisława Kawalla

Laureatka I nagrody na Międzynarodowym Konkursie Bachowskim w Waszyngtonie (1975), pochodzi ze znanej rodziny muzyków. Ukończyła Liceum Muzyczne w Krakowie w klasie Marii Bilińskiej-Riegerowej i studia w Akademii Muzycznej w Warszawie u prof. Jana Ekiera. Doskonaliła swe umiejętności w Paryżu u Nadii Boulanger i Monique Haas oraz w Académie Internationale de Maurice Ravel u Philippe`a Entremonta.

Pianistka nagrywa dla Polskiego Radia i Telewizji, Veritonu i Polskich Nagrań. Koncertuje w Polsce i zagranicą, gra z orkiestrami kierowanymi przez wybitnych dyrygentów, bierze również udział w międzynarodowych festiwalach muzycznych. Jej występy są owacyjnie przyjmowane przez publiczność i wysoko cenione przez światową krytykę i prasę – Daily Telegraph stawia ją w "czołówce pianistek".

Bronisława Kawalla oddaje się też pracy pedagogicznej, będąc profesorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Jej studenci zdobywają nagrody na krajowych i międzynarodowych konkursach pianistycznych. Za swoją działalność artystyczną i pedagogiczną pianistka otrzymała nagrody państwowe.

Program

Preludium Des-dur op. 28 nr 15

Barkarola Fis-dur op. 60

Mazurki op. 56
H-dur nr 1
C-dur nr 2
c-moll nr 3

Impromptu cis-moll op. posth

Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22

16:00

Maria Szraiber

Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie Bolesława Woytowicza, swoje umiejętności doskonaliła w Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie pod kierunkiem Tatiany Nikołajewej i Rudolfa Kerera.

Koncertowała w wielu krajach europejskich, także w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Chinach, Korei Południowej i Australii. Dokonała licznych nagrań. W szerokim repertuarze pianistki muzyka Chopina i Debussy’ego zajmuje szczególne miejsce. Artystka nie tylko prezentuje ją na estradach koncertowych, ale także wygłasza ilustrowane muzyką wykłady na temat interpretacji dzieł tych kompozytorów.

Równolegle z działalnością koncertową Maria Szraiber zajmuje się artystyczną pedagogiką pianistyczną. Jest profesorem w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, prowadzi kursy mistrzowskie oraz seminaria w kraju i za granicą, pełni także funkcję jurora polskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych.

Maria Szraiber jest również zaangażowana w pracę badawczą w dziedzinie pianistyki. Literatura fortepianowa, zawarty w niej interpretacyjny potencjał, a także wielkie osobowości kompozytorów i wykonawców, stały się tematem wielu jej artykułów publikowanych w prasie muzycznej i zeszytach naukowych polskich i zagranicznych uczelni.

Program

Nokturn F-dur op. 15 nr 1

2 Walce
cis-moll op. 64 nr 2
As-dur op. 34 nr 1

Barkarola Fis-dur op. 60

3 Mazurki
C-dur op. 24 nr 2
G-dur op. 50 nr 1
cis-moll op. 50 nr 3

Scherzo b-moll op. 31