22.09.2019

12.00

Wojciech Świtała
program

Preludium Des-dur op. 28 nr 15

Barkarola Fis-dur op. 60

Preludium h-moll op. 28 nr 6

4 Mazurki op. 67
G-dur nr 1
g-moll nr 2
C-dur nr 3
a-moll nr 4

Preludium e-moll op. 28 nr 4

4 Mazurki op. 68
C-dur nr 1
a-moll nr 2
F-dur nr 3
f-moll nr 4

Polonez As-dur op. 53

16.00

Julia Łozowska
program

Preludium cis-moll op. 45

Bolero C-dur op. 19

Walc As-dur op.34 nr 1

Rondo Es-dur op.16

4 Mazurki op. 30
c-moll nr 1
h-moll nr 2
Des-dur nr 3
cis-moll nr 4

Scherzo h-moll op.20