14.05.2017

12:00

Lukas Geniušas

Pianista pochodzenia rosyjsko-litewskiego, jest absolwentem Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie.

Koncertuje na całym świecie, słynie ze swoich wybitnych wykonań utworów Chopina. Jest laureatem wielu międzynarodowych konkursów fortepianowych – zajął m.in. II miejsce w Konkursie Chopinowskim w 2010 roku, otrzymał również nagrodę Towarzystwa im. Fryderyka Chopina za najlepsze wykonanie poloneza.

Program

Mazurki:
op.63 f-moll
op.7 f-moll
op.17 B-dur
op.30 cis-moll
op.posth a-moll B.140
op.6 E-dur
op.68 nr 2 a-moll
op.63 nr 3 cis-moll

Walce:
op.34 a-moll i F-dur

Etiudy:
op.10 nr 1 C-dur i nr 9 f-moll
op.25 nr 1 As-dur i nr 12 c-moll

16:00

Konrad Skolarski

Dok­tor sztuki muzycz­nej, adiunkt Kate­dry For­te­pianu Uni­wer­sy­tetu Muzycz­nego Fry­de­ryka Cho­pina w Warszawie. W wieku 9 lat wyko­nał Koncert f-moll J.S. Bacha z orkie­strą Concerto Avenna. Potem wie­lo­krot­nie wystę­po­wał jako młody wir­tuoz w Filharmonii Narodowej pod­czas nie­dziel­nych kon­cer­tów dla młodzieży.

W 2002 roku nagrał on swoją debiutancką płytę zawierającą utwory Chopina, Liszta, Rachmaninowa i Prokofiewa. Od 2010 r. Konrad Skolarski jest uczniem prof. Petera Feuchtwangera (Londyn).

Program

Nokturn Fis-dur op. 15 nr 2

Scherzo h-moll op. 20

Nokturn f-moll op. 55 nr 1

Scherzo b-moll op. 31

Ballada F-dur op. 38

Nokturn c-moll op. 48 nr 1

Ballada g-moll op. 23