06.08.2017

12:00

Kazimierz Gierżod

Kształcił się w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie pod kierunkiem prof. Małgorzaty Trombini-Kazuro, Swoje umiejętności doskonalił również w Akademii Chigiana w Sienie, gdzie pracował pod kierunkiem prof. Guido Agosti, uzyskując ,,Diploma di merito”.

Od momentu ukończenia studiów stale koncertuje na terenie Polski i za granicą. Dokonał licznych nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji i dla rozgłośni zagranicznych, a także dla wytwórni płytowych w Polsce i w Republice Federalnej Niemiec.

Pianista równolegle prowadzi bogatą działalność pedagogiczną w macierzystej uczelni. Jako profesor sztuki muzycznej wykształcił wielu pianistów polskich i zagranicznych. Jest zapraszany do jury międzynarodowych konkursów pianistycznych. Od 1988 roku jest profesorem – gościem Uniwersytetu Soai w Osace.

Program

Polonez d-moll op. 71 nr 1

Nokturn cis-moll op. posth.

Ballada g-moll op. 23

3 Mazurki
e-moll op. 41 nr 1
cis-moll op. 63 nr 3
cis-moll op. 50 nr 3

Nokturn Des-dur op. 27 nr 2

Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22

16:00

Elżbieta Karaś-Krasztel

Ukończyła studia pianistyczne w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie fortepianu prof. Reginy Smendzianki, po uzyskaniu dyplomu kształciła się dalej u Wiktora Mierżanowa (prof. Konserwatorium Moskiewskiego) oraz Istvána Lantosa (prof. Akademii Muzycznej w Budapeszcie).

Była wielokrotną stypendystką Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie, ma na swoim koncie liczne dyplomy i wyróżnienia uzyskane na konkursach w Polsce i zagranicą. Koncertowała w wielu krajach Europy oraz w Kanadzie i Australii. Dokonała licznych nagrań m.in. dla radia i telewizji oraz dla firm APERTO oraz DUX.

Artystka prowadzi klasę fortepianu na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie oraz w Akademii Sztuki w Szczecinie. Za swoją działalność artystyczną i pedagogiczną była wielokrotnie nagradzana w tym Nagrodą Indywidualną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz medalem Gloria Artis.

Program

Fantaisie-Impromptu cis-moll op. 66

10 Walców
h-moll WN 19
E-dur WN 18
As-dur WN 28
As-dur WN 47
e-moll WN 29
a-moll op. 34 nr 2
cis-moll op. 64 nr 2
Des-dur op. 64 nr 1
F-dur op. 34 nr 3
As-dur op. 34 nr 1

Etiuda E-dur op. 10 nr 3

Polonez As-dur op. 53