05.09

12:00

TOMASZ MARUT

Tomasz Marut urodził się w 1996 roku we Wrocławiu. Od najmłodszych lat przejawiał zainteresowania muzyczne. W wieku 7 lat rozpoczął naukę w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu, którą ukończył z wyróżnieniem w 2015 roku. Podczas 12 lat edukacji szkolnej
doskonalił warsztat gry na fortepianie w klasie mgr Alicji Błachno-Kisiel, a w szkole muzycznej II stopnia pracował pod kierunkiem prof. AM dr hab. Pawła Zawadzkiego.
Jego zainteresowania od zawsze ukierunkowane były w stronę pianistyki, co zaowocowało sukcesami na tym gruncie jeszcze w trakcie nauki w szkole muzycznej. Do najważniejszych osiągnięć pianisty w tym okresie edukacji artystycznej należą: I nagroda na VI Niemiecko-Polskim Konkursie Pianistycznym Johanna Hillera,
Görlitz (2007); I nagroda na VIII Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Juliusza Zarębskiego, Warszawa (2008); II nagroda na Ogólnopolskich Przesłuchaniach Uczniów Klas Fortepianu organizowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie - edycja Kraków (2014); I nagroda na IV Międzynarodowym Konkursie
Pianistycznym w Augustowie (2014); II nagroda na Ogólnopolskich Przesłuchaniach Duetów Fortepianowych organizowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie (2015). Swoją dalszą edukację zdecydował się kontynuować w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie fortepianu prof. Pawła Zawadzkiego. Studia ukończył dyplomem z wyróżnieniem w 2020 roku. Obecnie jest doktorantem w Szkole Doktorskiej Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu.

Program

Ballada F-dur op. 38
Etiuda es-moll op. 10 nr 6
Etiuda Ges-dur op. 10 nr 5
Etiuda C-dur op. 10 nr 7
Mazurek a-moll op. 59 nr 1
Mazurek As-dur op. 59 nr 2
Mazurek Fis-moll op. 59 nr 3
Polonez As-dur op. 53
Scherzo E-dur op. 54